Få proffhjelp med selskapsendringer

I løpet av et år kan det være mange ting som endrer seg, og med dagens tempo skjer endringer raskere enn noensinne før. Virksomheter skifter navn og bytter merkevare, en bytter adresse, vedtekter må endres om selskapets virksomhet endrer seg o.l.
Altinn har laget en samle-oppgave kalt “Samordnet Registermelding” hvor alle disse endringene skal registreres. Når Samordnet Registermelding ble innført var det for at bedrifter skulle slippe å sende inn meldinger til flere ulike registre. Likevel er det tusenvis som ikke leverer den. Derfor har vi laget denne tjenesten, slik at du kan få hjelp til å registrere korrekt informasjon på en rask og enkel måte.

Endre navn på selskapet

Vi hjelper deg med å få endret navn på selskapet ditt og få oppdatert dette i Brønnøysundregistrene. Det er gebyr på slike endringer i foretaksregisteret, så om du er registrert der vil du motta en faktura fra Brønnøysundregistrene i etterkant. Du velger selv hvilket navn du vil ha på selskapet ditt, men hvis du vil ha et navn som allerede er i bruk må du innhente godkjennelse fra dem for å bruke det, så det enkleste er ofte å velge et navn som ingen har brukt. 

Endre adresse

Alle offentlige etater, samt mange andre bedrifter og register oppdaterer sine adresselister basert på adressen i Brønnøysundregistrene og det er derfor viktig å få oppdatert adressen der hvis du skulle flytte bedriften. Hvilken kommune du er registrert i vil også påvirke hvor du skal skatte. Vi bistår deg med å oppdatere virksomhetens forretningsadresse. Et selskap kan også ha virksomhet på flere adresser og da kan vi hjelpe deg må å skifte adresse på bare en av virksomhetene om du trenger det. Vi kan også hjelpe til med å få opprettet egne virksomheter hvis du driver firmaet ditt i flere kommuner. 

Endre postadresse

En virksomhet skal alltid ha en registrert adresse for virksomheten er registrert, det betyr hvor selskapet driver med det en driver med. Det skal for eksempel være adressen til en butikk hvis du har butikk eller verkstedet hvis du har et verksted. I tillegg til den adressen hvor en driver kan en ha en egen postadresse dit en vil ha tilsendt evt post. Selv om det ikke er så ofte brev kommer i posten lenger når offentlige etater sender brev via altinn og bedrifter stort sett bruker e-post, men inn i mellom kommer det likevel både faktura og brev i postkassen og da er det er greit at det er der du ønsker å motta det. En postadresse kan være en postboks, eller også din egen private adresse om du ønsker at post skal komme dit. Vi bistår deg med å oppdatere virksomhetens postadresse.

Endre vedtekter

Selskapets sine vedtekter er et dokument som sier noe om hva selskapet skal drive med, selskapets navn og informasjon om aksjene i selskapet, men mange selskap kan også ha andre bestemmelser i sine vedtekter. Vedtektene skal alltid være godkjent av generalforsamlingen. Når noe av dette endres eller en har behov for å legge til nye ting kreves det altså litt papirarbeid og det kan vi hjelpe til med. 

Dersom selskapet for eksempel skal endre virksomhet(formål/hvilken aktivitet/bransje selskapet driver i) må selskapets vedtekter oppdateres.

Endre daglig leder

Dersom selskapet har endret daglig leder, må dette oppdateres i offentlige register for at personen skal få nødvendige tilganger til å administrere selskapet og ellers for at det skal være offentlig kjent hvem som leder selskapet til daglig. Om ditt selskap har skiftet daglig leder nylig eller planlegger å gjøre det så er det bare å fylle ut bestillingsskjema, så hjelper vi med det nødvendige.

Endre styre

Styret i selskapet eller foreningen skal være registrert i Brønnøysundregistrene for at det skal være offentlig tilgjengelig og for at en skal vite hvem som har rett til å forplikte eller foreningen. Dersom en skal/har endret styre må det vedtas av riktig organ og beskjed om dette må sendes til Brønnøysundregistrene. Spesielt foreninger, men også en del bedrifter er ofte veldig sent ute med å oppdatere dette og det kan komplisere det ytterligere. Vi bistår både med nødvendige dokumenter og endringsmelding hvis dere har ønsker det.

Fratre rolle

Det skjer av og til at noen går ut av styrer eller slutter som daglig leder i et selskap eller forening der de som er ansvarlig for dette ikke oppdaterer det nødvendige i offentlige register. Da kan du selv få behov for å melde ifra at du ikke lenger har denne rollen og det kaller vi å fratre en rolle. Har du trekt deg som daglig leder/styremedlem for ett selskap, men står fortsatt oppført med rollen i brønnøysundregistrene? Vi hjelper deg med å registrere din fratreden, slik at du ikke lenger blir stående med rollen i brønnøysundregistrene.

Bytte/fjerne regnskapsfører

Regnskapsfører for et selskap skal også registreres i Brønnøysundregistrene, både for at regnskapsfører skal få de nødvendige tilganger for å rapportere for selskapet og for at offentlige register og evt andre skal kunne utlevere informasjon til dem om selskapet hvis det er behov for det. Når en skifter regnskapsfører så må selskapet selv sørge for å fjerne registrering av tidligere regnskapsfører og registrere den nye. 

Dersom du ønsker å fjerne din regnskapsfører fra brønnøysundregisteret kan vi sende inn endringsmeldingen som trengs, slik at regnskapsføreren ikke lenger har tilgang til deres firma i altinn.

Velge bort revisor

Om ditt selskap ikke er revisjonspliktig(les krav her), kan dere spare mye på å velge ikke benytte revisor. Vi utarbeider de nødvendige dokumenter for deg, og sender dem inn for å registrere endringen. Det en bør være oppmerksom på her er at banken kan kreve at en benytter revisor for at en skal få lån og at det også ellers kan være nyttig å benytte revisor. Husk at du selv må huske å si opp avtalen med revisor og at en må enten velge at regnskapet ikke skal revideres og registrere dette før nyttår eller vente til etter at årsregnskapet er ferdig revidert og innsendt.

Endre prokura

Prokura er en rettighet til å inngå avtaler på selskapets vegne. Ofte er det personer i styret som skal signere avtaler, eller daglig leder, men hvis det i ditt selskap er behov for at andre skal inngå avtaler for selskapet kan en altså registrere denne personen med prokura. For at dette skal bli gyldig må prokura registreres i offentlige register og selvfølgelig kan vi hjelpe deg med det.

Endre opplysninger om underenhet

Dersom en bedriften oppretter en ny avdeling, eller om avdelingen endres, for eksempel dersom en skal bytte adresse eller lignende, må opplysningene om underenheten oppdateres i brønnøysundregistrene.

Andre endringer

Det finnes også veldig mange andre endringer som skjer i et selskap som må registreres i offentlige register og vi kan hjelpe til med de fleste av disse. Det er bare å ta kontakt og si hva dere ønsker endret så løser vi det. 

Vi nevner her noen andre endringer som vi kan hjelpe deg med, men den er ikke uttømmende:

  • Endre styrefullmakter
  • Endre kapital (aksjekapital, overkurs, annen innskutt kapital el.l.)
  • Endre opplysninger i merverdiavgiftsregisteret
  • Endre kontaktinformasjon
  • Endre signeringsrettigheter

Skjemaskrekk? Vi hjelper

Vi som står bak Selskapsendringer har kontakt med tusenvis av firmaer årlig. Vi vet av erfaring at mange der ute har skjemaskrekk.

Våre erfarne kundekonsulenter utarbeider og sender inn nødvendige dokumenter for å registrere endringene for din selskapsendring for kun kr 990,- eks. mva.

Hvis endringer ikke blir registrert

Her er konsekvensene av at selskapsendringer ikke leveres, eller blir avvist:

  • Du får ikke tilsendt brev og purringer fra offentlige etater og kan dermed risikere tvangsmulkt for manglende levering av pliktige rapporter. 
  • Selskapet mister ordrer pga utdatert informasjon i offentlige register. 
  • En mister mulighet til å signere på viktige dokumentert fordi ledelsesinformasjon ikke er oppdatert.
  • Selskapet virker useriøst og kan få vanskeligheter med å få kreditter. 
  • Feil personer kan bli stilt til ansvar for selskapets handlinger hvis styret ikke er oppdatert. 

Fyll ut bestillingsskjemaet, det tar bare noen få minutter. Vi fikser resten.

Bestill selskapsendringer
about

Selskapsendringer ferdig på 2 minutter

1

BESTILL OPPGAVEN

Fyll ut skjemaet

2

VELG BETALINGSMÅTE

Kort eller faktura

3

SLAPP HELT AV

Vi ordner resten